Avgifter för förskola (innehåll från Stockholms Stads hemsida)

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad.
Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Här hittar du all information om Avgifter för förskola

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa

 Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 52 410 kronor per månad eller mer.

Den högsta avgiften för ett barn är 1 572 kronor per månad.

Beräkna din avgift

Du kan själv beräkna din preliminära avgift med verktyget Beräkna avgift.

Heltidsavgift

Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem.

I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett antal timmar.

Deltidsavgift

Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. 

I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar.

Allmän förskola är avgiftsfri

Barn som är tre till fem år får under skolterminerna gå i förskola gratis 15 timmar i veckan. Det gäller från och med augusti det år barnet fyller tre år.

Går barnet fler än 15 timmar gäller deltidsavgift.

Inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är normalt hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Lämnar du ingen inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter, får du betala högsta avgift. Om din inkomst visar sig vara högre än du angett kan du få betala höjd avgift i efterhand. Kontroller mot inkomst görs årligen när Skatteverket har fastställt (bestämt) taxerad inkomst. Taxerad inkomst är den inkomst som du har tjänat in och beskattas för.

Ändring av inkomst eller familjeförhållanden

Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift till förskolan. Därför måste du anmäla förändrad inkomst.

Du anmäler ändringen via e-tjänsten Förskola och fritidshem. Din nya avgift börjar gälla månaden efter din ändring.