Inskolning

Vi har en föräldraaktiv inskolning i två veckor.
Det innebär att ni föräldrar är delaktiga i vår verksamhet tillsammans med ert barn de första dagarna.
Då är det ni som vårdnadshavare som hjälper ert barn med av- och påklädning, ev. blöjbyten, vid maten och tröstar vid behov. De ansvariga pedagogerna kommer att finnas nära för att skapa en relation till er och ert barn på ett naturligt och bra sätt.

(Under rådande situation med Covid -19 ser vår inskolning lite annorlunda ut då endast personalen och de inskrivna barnen får vistas i våra lokaler)

Dag 1   kl. 9-11
Ni föräldrar är med hela tiden och är nära ert barn
Dag 2-4   kl. 9-15
Ni föräldrar är med hela tiden och är nära ert barn
Dag 5     kl. 8.45-15
Ni lämnar ert barn till ansvarig pedagog på morgonen, men finns nära och tillgänglig
Dag 6-10   kl. 8.45-15
Ni lämnar ert barn till ansvarig pedagog på morgonen, men finns nära och tillgänglig
Dag 11-
Går barnet de timmar som ni lämnat in för behov av barnomsorg