Inskolning

Vi har en föräldraaktiv inskolning i två veckor på Draken. 
Det innebär att ni föräldrar är delaktiga i vår verksamhet tillsammans med ert barn de första dagarna. Då är det ni som vårdnadshavare som hjälper ert barn med av- och påklädning, ev. blöjbyten, vid maten och tröstar vid behov. De ansvariga pedagogerna kommer att finnas nära för att skapa en relation till er och ert barn på ett naturligt och bra sätt.
Vi er att barnets behov styr inskolningstakten. 

Mer information hittar ni i dokumentet "Välkommen till Draken!" bland våra dokument.