Välkommen till Draken!
Här nedan kan du läsa Drakens välkomstbrev med kort informaion om vår förskola, vår verksamhet, hur inskolningen går till m.m