Visning av Draken

Fredagen den 13/11 kl. 9.15 kommer vi att ha en
Coronasäkrad visning av Draken.
För att kunna hålla avstånd är det viktigt att ni
anmäler ert intresse för visning till
forskolan@forskolandraken.se