Visning av Draken

Vårenss datum för visning:
Måndag 13/3 kl. 9.15
Måndag 24/4 kl. 9.15
Måndag 29/5 kl. 9.15

Anmäl ert intresse för visning till
rektor@forskolandraken.se

Välkomna!