Visning av Draken

Höstens datum för visning:

Måndag 29/8 kl. 9.15
Måndag 3/10 kl. 9.15
Måndag 21/11 kl. 9.15

Anmäl ert intresse för visning till
rektor@forskolandraken.se

Välkomna!