Visning av Draken

Våren 2024 datum för visning:

Måndag 5/2 kl. 9.15
Måndag 18/3 kl. 9.15
Tisdag 30/4 kl. 9.15
Måndag 10/6 kl. 9.15

Anmäl ert intresse för visning till
rektor@forskolandraken.se

Välkomna!