Att bedriva förskoleverksamhet i privat regi ger oss vårdnadshavare en stor insyn i verksamheten

- Vad innebär det med Kooperativ?
I en ekonomisk förening är alla medlemmar delägare. Det innebär att vi bl.a. förpliktigar oss att
följa kommunal lagstiftning beträffande barnomsorg, att vi åtar oss ett arbetsgivaransvar och att vi följer svensk lagstiftning beträffande ekonomisk förening.

Det är samtidigt förenat med ett särskilt ansvar.

 - Vilka åtaganden har jag som vårdnadshavare?
Vi har ett joursystem där vårdnadshavarna har några jourdagar per termin, för att kunna rycka in vid sjukdom och andra tillfällen då personalstyrkan reduceras. Det är inte ofta jouren behöver utnyttjas då personalen brukar försöka lösa situationen eftersom vi har hög personaltäthet. Jourschemat läggs i tremånadersperioder. 
Att ha sitt/sina barn på föräldrakooperativ innebär också att man frivilligt engagerar sig och hjälper till.
Några sitter i styrelsen, andra är med i fixargruppen eller sitter i festkommittén