Våra öppenhållanden

Vi följer Stockholms stads ramtider för öppettider( 06.30-18.30).
När förskolan är stängd under ramtid erbjuds en förskola i vårt nätverk.
Förskolan följer kontinuerligt upp vårdnadshavarnas behov av barnomsorg.

En dag i månaden (varierande dagar) har personalen APT möte och då stänger förskolan kl. 15.45.
Varannan vecka har personalen morgonmöte och då öppnar
förskolan kl. 8.30.
Dessa dagar aviseras i början på varje termin och påminns i informationsbrev, via vår delade kalender samt i TYRAappen.