Våra öppenhållanden

Våra öppettider är mellan kl. 8.00-17.00 (Som verksamheten ser ut idag)

En dag i månaden (varierande dagar) har personalen APT möte och då stänger förskolan kl. 15.45.
Varannan vecka har personalen morgonmöte och då öppnar
förskolan kl. 8.30.
Dessa dagar aviseras i början på varje termin och påminns i informationsbrev, via vår delade kalender samt i TYRAappen.

Vi följer stockholmstads riktlinjer för öppettider med ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton efter föräldrarnas behov av barnomsorg.
Om behovet finns erbjuds föranmälda barn frukost innan klockan 8:00.
Vi följer kontinuerligt upp föräldrarnas behov av öppettider och skulle verksamheten hålla stängt erbjuds alternativ förskola.