På Draken firar vi både våra traditionella Svenska och vissa internationella högtider.
Vi har även skapat våra egna traditioner.