Rutiner för klagomålshantering

Vår förskola vill uppmuntra till att ni lämnar synpunkter/klagomål för att kunna förbättra verksamheten.
Om du/ni som vårdnadshavare, anhörig eller du utifrån har klagomål, kontaktar ni personalen, rektorn eller styrelsen.
Vill du lämna ett anonymt klagomål går det bra att lämna/posta ett brev i vår brevlåda på Dalagatan 33. Meddela hur du vill nås för ev svar.

Vi tar emot och bekräftar synpunkten/klagomålet. Därefter kontaktas berörd instans. Rektorn/Huvudman ansvarar för att utredning, åtgärd och uppföljning sker inom relevant tid. Därefter görs en återkoppling till de som framfört synpunkten/klagomålet.

Kontakt:

Föräldrakooperativet Draken
Dalagatan 33
113 23 Stockholm


Draken mobil:                   073-985 68 91
Draken mejl:                      forskolan@forskolandraken.se
Rektor                                 rektor@forskolandraken.se
Ordförande:                       ordforande@forskolandraken.se
Styrelsen:                           styrelsen@forskolandraken.se