Rutiner för klagomålshantering

Steg  1
Vid vår förskola vill vil uppmuntra till att ni lämnar synpunkter/klagomål för att ev kunna förbättra vår verksamhet.
Om du/ni som vårdnadshavare, anhörig eller du utifrån har klagomål, kontaktar ni personalen eller styrelsen.

Steg 2
Vi tar emot ditt klagomål/synpunkt. Därefter kontaktas berörd instans. Förskolechefen ansvarar för att uppföljning sker inom 14 dagar.

Steg3
Är du/ni inte nöjd efter steg 2 kontaktar du oss åter för vidare samtal, utredning och uppföljning.

Kontakt:
Draken mobil:                        073-985 68 91
Draken mejl:                          forskolan@forskolandraken.se
tf Rektor Sofia Ronge:      rektor@forskolandraken.se
Ordförande Viet-Ahn Pitaval:   ordforande@forskolandraken.se