Lucia

På Luciamorgonen samlas vi på innergården och har Luciatåg. Det blir väldigt stämningsfullt när vi är ute i morgontimmarna.
När vi sjungit färdigt går vi in och har Luciafrukost tillsammans - barn, föräldrar och personal.