Morgonmöte

Var annan vecka (rullande veckodagar) har personalen morgonmöte. Då öppnar förskolan kl. 8.30.
Vi reflekterar över barngruppen samt gör individuella utvecklingsplaner för barnen. Dessa används som underlag vid utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna och för att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn.

APT möte

En gång i månaden (rullande veckodagar) har personalen APT möte. Då stänger förskolan kl. 15.45.
På våra APT möten har vi pedagoger möjlighet att tillsammans planera vår verksamhet.
Där finns avsatt tid för reflektion där vi använder oss av en reflektionsmall för att säkerställa att verksamheten fungerar på bästa sätt