TYRAappen

TYRAappen är vår digitala kommunikationscentral mellan oss och vårdnadshavarna. 
Där checkas barnen in och ut, sjuk- och friskanmäls, deras scheman och läsa barnets portfolio. Drakenbladet, som är vårt veckobrev, och matlistan läggs in samt viktiga dokument.
Vårdnadshavarna får meddelande när barnet blivit hämtat. De kan även meddela via TYRA om någon annan hämtar. Om vi ser att det behövs fyllas på i extra klädeslådan får ni ett meddelande.
Där finns även vår uppskattade blogg där ni som vårdnadshavare kan följa med i vad vi gör om dagarna. 

Här kan ni hitta mer information om TYRA