DRAKEN ÄR EN PLATS FÖR GEMENSKAP, LÄRANDE, MÖTEN OCH VÄNSKAP
EN PLATS DÄR OLIKHETER SAMSPELAR OCH VÄRDEN SKAPAS
ALLA SKA HA SAMMA MÖJLIGHET ATT HA INFLYTANDE, KÄNNA DELAKTIGHET OCH SAMHÖRIGHET